แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์1

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE82aFBmNC0zdl9sNzB3SzBKNXo2WEE6MQ

Advertisements

My school

โรงเรียนสุธีวิทยา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 112 ไร่  ติดต่อได้ที่  50 หมู่ 5 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

GSP 23p

http://www.slideshare.net/ssuser54002e/gsp-23-p-8551801

Emotion

:b1: :b2: :b4: :b5: :b6: :b7: :b8: :b10: :b11: :b12: :b13: :b14: :b15: :b16: :b17: :b3: :b9: :b18: :b19: :b20:

ใครเอ่ย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ตัวอย่างโชว์สไลด์

Previous Older Entries